ΑΡΘΡΑ & ΝΕΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

Η πάθηση του διαβήτη μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές που επηρεάζουν διάφορα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού όπως και το μάτι. Σε μεγάλες διακυμάνσεις, ο διαβήτης προκαλεί προσωρινό θάμπωμα αλλά χρόνια μπορεί να προκαλέσει καταρράκτη. Η σοβαρότερη όμως επιπλοκή αφορά τον αμφιβληστροειδή χιτώνα.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα περισσότερα προβλήματα που δημιουργούνται από τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορούν να αντιμετωπιστούν με ενδοφθαλμολογικές ενέσεις σε συνδυασμό με θεραπεία Λέιζερ. Εάν δημιουργηθεί αιμορραγία μέσα στο μάτι και επιμένει τότε πρέπει να γίνει μια πιο εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση (υαλοδεκτομή).