ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Καταρράκτης
  • Διαθλαστική Χειρουργική
  • Αμφιβληστροειδής- Ωχρά κηλίδα
  • Κερατοειδής
  • Γλαύκωμα
  • Οφθαλμοπλαστική
  • Στραβισμός
  • Οπτομετρία